μ-okso(-)tetraoksodisulfatas (2–)

μ-okso(-)tetraoksodisulfatas (2–)
μ-okso(-)tetraoksodisulfatas (2–) statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkdisulfitas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kalio μ-okso(-)tetraoksodisulfatas — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – kalio disulfitas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • disulfite — pirosulfitas statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • metasulfite — pirosulfitas statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pirosulfitas — statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pyrosulfite — pirosulfitas statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • дисульфит — pirosulfitas statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • метасульфит — pirosulfitas statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • пиросульфит — pirosulfitas statusas Neteiktinas sritis chemija formulė M₂S₂O₅ atitikmenys: angl. disulfite; metasulfite; pyrosulfite rus. дисульфит; метасульфит; пиросульфит ryšiai: sinonimas – μ okso( )tetraoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kalio disulfitas — statusas T sritis chemija formulė K₂S₂O₅ atitikmenys: angl. potassium disulfite; potassium meta(sulfite); potassium pyrosulfite rus. калия дисульфит; калия пиросульфит ryšiai: sinonimas – kalio μ okso( )tetraoksodisulfatas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • potassium disulfite — kalio disulfitas statusas T sritis chemija formulė K₂S₂O₅ atitikmenys: angl. potassium disulfite; potassium meta(sulfite); potassium pyrosulfite rus. калия дисульфит; калия пиросульфит ryšiai: sinonimas – kalio μ okso( )tetraoksodisulfatas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”